Izložba radova djece i mladih sa smetnjama u razvoju Dnevnog centra "Tisa", u okviru projekta "Nove usluge socijalne zaštite za poboljšani kvalitet života" koji se realizuje u saradnji sa Dnevnim centrom za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom iz Nikšića, održana je u hotelu "Franca".   

      Kreativnost djece i mladih pretočena je u ukrasne predmete nastale u okviru art - okupacionih terapija koji se u Dnevnom centru "Tisa" obavljaju dva puta nedeljno. Djeca uzivaju da izradjuju razne ukrasne predmete i nakit i time razvijaju svoju maštu i kreativnost. Ova izložba je samo jedan od dokaza da i mladi sa smetnjama u razvoju mogu mnogo toga da urade uz podršku koju imaju u Dnevnom centru "Tisa". 

     Direktor Dnevnog centra "Tisa" istakao je da će nastale radove pokloniti roditeljima i donatorima, kao znak zahvalnosti za podršku koju im pružaju godinama unazad. "Nadamo se da će biti prilike da ove ukrase i predmete prezentujemo na nekom od lokalnih bazara, ali i da će ove art-okupacije biti podsticajne i za pokretanje nekih mini biznisa, koji će naši korisnici započeti sa roditeljima", rekao je Ensad Omerović, kao i da će se art-okupacione radionice i dalje sprovoditi u Dnevnom centru "Tisa", kao dio redovnih aktivnosti.