Pilot projekat "Predah roditeljstvu", koji je pripremio Dnevni centar "Tisa" ocijenjen je kao najbolji u Crnoj Gori, u okviru Inicijative za socijalnu dimenziju na prostoru šest zemalja Zapadnog Balkana.

      Direktoru Dnevnog centra "Tisa" uručena je vredna nagrada u vrijednosti od pet hiljada eura. Inicijativu za socijalnu dimenziju implementira njemačka nevladina organizacija "Arbeiter - Samariter - Bund", a cilj je podići svijest o uticaju, značaju i koristima Evropske unije. U okviru ove inicijative učestvovalo je 65 opština, a sedam iz Crne Gore.

      Direktor Dnevnog centra "Tisa", Ensad Omerović, zahvalio se na nagradi i istakao da mu predstavlja zadovoljstvo što je ideja ocijenjena kao najbolja u Crnoj Gori. "Naša ideja je da pilotiramo projekat, da omogućimo roditeljima djece sa smetnjama u razvoju da mogu svoje djete ostaviti u dnevnom smeštaju na 12 sati. Kao zaključak ovog projekta uradili bi jednu analizu i pronašli potrebe za uvođenje ovakve usluge. Podrška koju smo dobijali od mentora bila je od izuzetnog značaja, a iskustvo koje Opština i Dnevni centar "Tisa" imaju u pisanju ovih projekata rezultirala je ovakvim ishodom, dodao je Ensad Omerović.