Ensad Omerović, rođen  1988.godine u Bijelom Polju

 

Završio je studije psihologije  na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

 

 

Zaposlen je u JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” od 2011.godine na radnom mjestu psihologa. Tokom svog rada kao psiholog obavljao je i funkciju koordinatora. Kao V.D. direktora imenovan je 2016. godine, a iste godine je izabran i za direktora ustanove.

Završio je veliki broj treninga u zemlji i regionu iz oblasti socijalne zaštite. Učestvovao je na brojnim konferencijama, radionicama, seminarima. Realizovao je i učestvovao u više projekata. Takođe posjeduje brojne sertifikate iz oblasti dječije i socijalne zaštite.