Za članove Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ imenovani su:

 

1)      Admir dr Hasić, za predsjednika UO

2)      Mr. Vesna Minić, za članicu UO

3)      Sanela Bektašević – Međedović, za članicu UO

4)      Ismet Kadić, za člana UO

5)      Šćekić Milijanka, za člana UO