Poštovani,

Realizovane projekte Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" možete pogledati u dolje navedenoj listi:

 

Za siguran korak

Pomoć najranjivijim među nama

Dekupaž radionica