Naš Centar je otvoren za saradnju sa svim organizacijama koje žele da pokažu dobru volju. Tako smo i dsnas u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore učestvovali u realizaciji projekta "Akcioni dan". Učenici srednjih škola iz Bijelog Polja posjetili su naš Centar u okviru volonterskog rada i tako se upoznali sa zakonskim propisima i načinom rada našeg Centra.

Volonteri su, takođe, učestvovali i u organizovanoj radionici sa našim korisnicima.Koordinatorka volontera je istakla da će dobiti po 10.00€ za svakog volontera, a novac će biti usmjeren na finansiranje projekata parlamenta učenika srednjih škola Crne Gore.