Iako nam ružno vrijeme i ovi kišni dani ne odaju utisak proljeća mi smo se potrudili da djeci dočaramo kako bi trebalo da izgleda jedna proljećna,šarena livada i na taj način u naš Centar unijeli duh proljeća.Djeca su sa velikim interesovanjem radili sa kolaž papirom i prepušteni svojoj mašti omiljenim bojama ukrasili cvijeće.