Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju "OAZA" organizovalo je dvodnevnu obuku pod nazivom "Osnovi valjanja vune" u periodu od 19 do 20 februara. Predavači obuke bile su g-dja Svetlana Dujović, direktorica DC "Zračak nade" iz Pljevalja i g-dja Ideja Kasumović, arhitekta.

Tri radnika našeg Centra učestvovala su u obuci: Bojana Rutović,Sejla Salković i Amel Kurtagić, koji su se obučili za mokro i suvo valjanje vune. Ova metoda na inovativan način spaja terapiju i osposobljavanje djeteta da uz pomoć instruktora ili asistenta stvara proizvod koji može imati svoju upotrebnu vrijednost.