Zavod za socijalnu I djeciju zaštitu organizovao je 14.februara u svojim prostorijama edukaciju za radnike Dnevnih Centara,Zavoda za Socijalno I Domova starih.Edukaciju pod nazivom ,,Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja”.Osnovni dio vodile su Mia Popić I Iva Branković.Naši radnici Evica Krgović-pedagog,Bojana Rutović-logoped i Bojana Veljović -fizioterapeut  prošle su obuku i savladale koncept brige o sebi ,,self care” osnovne asertivne komunikacije i tehnike relaksacije.