linija.png

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” posjetila je pjesnikinja Biljana Obradović. Ona je svoju poetsku zbirku “Probudite mi snove” posvetila djeci sa smetnjama u razvoju. “Probudite mi snove” je knjiga o njima. O njihovim životima. O njihovim radostima. Nadanjima i iščekivanjima, o njihovim snovima.

Tokom boravka, nama drage pjesnikinje, naši korisnici su uz pomoć volontera naslikali po jedan rad koji će se naći u ovoj knjizi. Poezija Biljane Obradović ohrabruje, izvodi na put svjetlosti i životnih radosti.


 

Konferencija za štampu održana 18.05.2015. godine u Bijelom Polju koja je organizovana povodom početka projekta „Socijalna inkluzija kroz radnookupacionu terapiju”, finasiranog u okviru Programa prekogranične saradnje BIH-MNE, na kojoj je saopšteno:

Projekat „Socijalna inkluzija kroz radnookupacionu terapiju” je finansiran od strane EU Delegacije kroz Program prekogranične saradnje BiH-MNE, a sprovode ga Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" - Bijelo Polje i Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić sa strane Crne Gore, a Centar za odgoj, obrazovanje i rehbilitaciju "Vladimir Nazor" Sarajevo sa strane Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog projekta je doprinos poboljšanju kvaliteta života djece i omladine sa invaliditetom i njihovih porodica koristeći sportske i radnookupacione terapije i metode rada kroz razmenu iskustava u tim oblastima u pograničnom regionu .

Projekat je počeo sa realizacijom 19.03.2015. a završiće se 19.06.2016. godine. Ukupna vrijednost projekta je 169,549.46,a sa crnogorske strane je 85,291.77, od čega je učešče EU Delegacije 71,645.09 ili 84%.

Ciljne grupe projekta su djeca i mladi sa invaliditetom, njihove porodice, stručnjaci iz institucija koje su direktno uključene u rad sa ovom populacijom.

U sklopu projekta će se organizovati obuka stručnih lica za sprovođenje radnookupacione terapije, nabavka i instalacije opreme za stolarske, gipsarke i svećarsku radionicu. Organizacijom odbojkaškog kampa sa sertifikovanim UNIFIED trenerima djeca i mladi sa smetnjama u razvoju će se biti u prilici da se upoznaju sa svojim mogućnostima u sportovima Specijalne olimpijade.

 

U hotelu Holivud u Sarajevu 04.05.2015. godine održana je svečanost povodom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju u sklopu projekta „Socijalna inkluzija kroz radnookupacionu terapiju“

Memorandum su potpisali direktorka Dnevnog centra „Tisa“ Saida Čikić i direktor Centra „Vladimir Nazor“ Zulfo Ahmetović.

Koaplikanti na ovom projektu su: JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić i NVO „Kutak“ iz Sarajeva.


 

U okviru radne posjete Bijelom Polju Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt su sa Predsjednikom Opštine Bojelo Polje Aleksandrom Žurićem i svojim saradnicima posjetili Dnevni centar. Gosti su se upoznali sa radom i planovima naše ustanove. Takođe su posjetili “malu grupnu kuću”, našu novu uslugu u okviru djelatnosti centra.

 

U sklopu realizacije projekta "Unapredjenje kvaliteta rada" koji je podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u periodu od 11.04 do 15.04.2015.god. 7 (sedam) zaposlenih DC "Tisa" pohadjalo je seminar “Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom”. Seminar je odrzan u Subotici u JPU “Neven”. Obuku su sprovodili edukatori: Eržebet Bedrosian, spec. predškolske pedagogije, Montesori edukator (zvanje za edukatora stekla tokom dvogodišnje specijalizacije na Naučnom univerzitetu „Etves Lorand“ u Budimpešti, a nostrifikovano je sa strane Filozofskog fakulteta i Univerziteta filozofskog fakulteta u Beogradu) i Jelena Žepinić, Montesori vaspitač-instruktor. Seminar je trajao 36 sati, na kraju kojeg su polaznici dobili Sertifikat za Montesori vaspitača, koje izdaje Montesori društvo Srbije, i priznat je od strane Ministarstva prosvjete ( Republika Srbija).

Znacaj Mentesori metoda predstavlja cjelovit i originalan vaspitno-obrazovni sistem koji naglašava značaj samostalnosti djeteta i individualni tempo razvoja, a koji ima jedinstven pristup tehnici učenja. Montesori program je svjetski priznata pedagoška koncepcija u obrazovanju koja se zasniva na filozofiji razvoja djeteta, a prema kojoj dijete stiče operativna znanja u područjima života u kojima će učestvovati kao odrasla osoba. Ovaj pedagoški pravac naglašava značaj urođenih potencijala djeteta, kao i njegov prirodni razvoj. Za dječiji razvoj su značajni senzitivni periodi koji se izražavaju kroz snažan interes za dugotrajno ponavljanje određenih postupaka bez vidljivog razloga za odrasle. Ukoliko su odrasli svjesni tih perioda i ukoliko ih prepoznaju, uveliko mogu pomoći djetetu da baš u to najoptimalnije vrijeme razvije svoje vještine do maksimuma. Senzitivni periodi su važni, jer ni u jednom drugom periodu u svom životu dijete neće biti sposobno usvojiti određeno znanje tako uspješno i lako kao tada.

 

Broj pregleda članaka
657568
Go to top