Unija srednjoškolaca Crne Gore u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, a uz podršku SHL (SCHULER HELFEN LEBEN) fondacije iz Berlina je sa našim Centrom 4. maja 2018.godine organizovala projektnu aktivnost – volonterski rad srednjoškolaca.

     U okviru volonterskog rada naš Centar je učenike iz Bijelog Polja upoznao sa zakonskim propisima koji se primjenjuju u radu,kao I načinom rada sa djecom našeg Centra.Mladi volonteri dobili su priliku da u našoj ustanovi steknu dodatna znanja I praktične vještine a našim korisnicima su pružili neizmjernu pomoć u radu.

     Kako je saopšteno iz Unije srednjoškolaca,volonteri će dobijati dnevnice u iznosu od 10.00 €,a novac će biti usmjeren na finansiranje projekata srednjoškolskih učeničkih parlamenata Crne Gore