Danas se obilježava Svjetski dan autizma.Autizam je neurorazvojni  poremećaj koji značajno utiče na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije,karakterističan je i po stereotipnom i repetivnom ponašanju. Ono čemu se najviše teži jeste rana intervencija i prilagođavanje školskih sistema edukativnim potrebama djece sa autizmom,kako se ne bi kršila njihova osnovna ljudska prava na razvoj ,obrazovanje i učešće u društvenom životu.

 

          Svjetski dan autizma obiljezava se 2 aprila prema rezoluciji koju je donijela Generalna skupština  UN 2007.godine.

         U našem Centru se svake godine ovaj datum simbolično obilježava puštanjem plavih balona.