Drugi sastanak Mreže prekogranične saradnje formirane u okviru projekta ,, Zajedničkom akcijom do boljih usluga" održan je u Bijelom Polju, u hotelu Franca, 16.05.2022. godine.

Na sastanku su prisustvovali, predstavnici projektnih partnera uključenih u pripremu i realizaciju projekta, te predstavnici organizacija i institucija koje brinu o djeci, mladima i osobama sa invaliditetom u Bijelom Polju i Novom Pazaru. 

Na sastanku su predstavljene dosadašnje realizovane aktivnosti  kao i aktivnosti koje će se realizovati u budućnosti  planirane predmetnim projektom.

Takođe je potpisan Memorandum o saradnji između institucija članica Mreže prekogranične saradnje u okviru dječije i socijalne zaštite Bijelo Polje – Novi Pazar.

Tokom sastanka se diskutovalo o otvaranju Dnevnog centra za korisnike preko dvadeset sedam godina u Bijelom Polju i tom prilikom je izvršena razmjena iskustava sa partnerima iz Novog Pazara.