Svjetski dan osoba sa autizmom se medjunarodno obilježava 2. aprila svake godine, podstičući države članice, Organizacije ujedinjenih nacija da preduzmu mjere za podizanje svijesti o djeci i ljudima sa spektrom autističnih poremećaja, uključujući i autizam. Da se podigne svijest o istraživanju, dijagnozi, liječenju i prihvatanju onih koji boluju od autizma. 

U našem centru je obilježen ovaj dan na način što smo imali radionicu sa djecom na ovu temu, pričali smo o autizmu i kako  funkcionišu djeca i ljudi sa autizmom. Djeca su smišljala i ispisivala poruke, koje su potom lijepili na hamer papir. Poslali su poruku svojim vršnjacima i odraslima da je autizam za njih osnovno ljudsko pravo - pravo na život.