Naša parola "Zajedno smo jači" još jednom se ispostavila tačnom. Da nismo sami još jednom su nam pokazali predstavnici djačkog parlamenta gimnazije "Miloje Dobrašinović" sa koordinatorkom Danijelom Gurešić. To su naši stari drugari koji su nam nesebično pomagali u realizacijii raznih aktivnosti koji daju primjer drugima kako treba dijeliti dobrotu, i da ono što je drugima malo, našim korisnicima itekako znači.