Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u decembru 2018.godine, u cilju pružanja podrške djeci i mladima Crne Gore da slobodno i anonimno govore o svojim problemima, strahovima i sumnjama uspostavilo  uslugu Nacionalna SOS dječija linija. Nacionalna  dječija SOS  linija je licencirana, savjetodavna telefonska usluga, čiji su osnovni principi anonimnost, povjerljivost, besplatnost i dostupnost.

Pružalac ove usluge je JU Dječiji dom "Mladost" Bijela, koji je svoje višedecenijsko iskustvo u radu sa djecom i porodicama stavio u službu podrške djeci i mladima kroz savjetodavni rad u zaštiti od zlostavljanja i zanemarivanja kao i prevencije svih oblika nasilja. Djeci koja se obraćaju za pomoć zagarantovana je diskrecija.Za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, u okviru kampanje #OstaniDoma,  proširena je  usluga Nacionalne linije i omogućeno je svakom djetetu u Crnoj Gori da dobije psihološku podršku i savjete  u vezi s virusom Covid_19.Nacionalna SOS dječija linija u Crnoj Gori dio je SOS dječijih linija koje je Evropska komisija uspostavila u većini zemalja EU i sve imaju isti broj: 116 - 111.

U cilju unapređenja ove usluge, novim Planom transformacije Dječjeg doma ”Mladost” Bijela 2020-2024 planirano je da besplatna savjetodavna telefonska linija bude na raspolaganju djeci Crne Gore  tokom cijele godine.