I dalje u formi redovnog nedeljnog obavještavanja roditelja pripremamo predloge za različite aktivnosti za rad sa djecom u kućnim uslovima.