Naši korisnici su tokom ove sedmice imali od strane strčnog tima Dnevnog centra predloge aktivnosti