Da društvena odgovornost, solidarnost, podrška ljudima i djeci treba da predstavljaju osnovno mjerilo društva u kome živimo pokazali su nam pripadnici Uprave carine koji su i ove godine mislili na našu djecu i uručili im poklone.Svaki put smo dirnuti i dobijemo neku novu dozu optimizma kada vidimo da još uvijek ima ljudi koji žele da pomognu.