U svijetu svaka deseta osoba živi sa nekim oblikom invaliditeta, a većina se suočava sa nerazumijevanjem i diskriminacijom. Zbog toga je ustanovljen 3.decembar, Međunarodni dan posvećen osobama sa invaliditetom.

Misija Svjetske zdravstvene organizacije je da unaprijedi kvalitet života osoba koje žive sa invaliditetom putem raznih aktivnosti i da podigne svijest javnosti o veličini problema i njegovim posledicama. Jedan od ciljeva je i podizanje svijestu o važnosti integracije osoba sa invaliditetom u sve aspekte življenja. I mi smo u našem centru obilježili ovaj dan sa željom da uklonimo barijere koje još uvijek postoje u drustvu i da podstaknemo na uključivanje osoba sa invaliditetom u svakodnevne aktivnosti zajedno sa drugima. Takođe je i direktor centra bio ucesnik okruglog stola koje su organizovale NVO koje se bave pitanjima OSI.