Stručni radnici našeg Centra imali su 2. i 3. novembra edukaciju u Podgorici. Programu "Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju" prisustvovala su naša 4 stručna radnika.Edukaciju su držali Sašenka Mirković,logoped i Goran Rojević,defektolog iz humanitarne organizacije “Dečje srce" iz Beograda.Edukacijama ovih predavača naši radnici su prisustvovali i ranije gdje su kao i ovog puta kroz mnogobrojne primjere iz njihovog dugogodišnjeg iskustva i 
vježbe usavršili svoje znanje.

       Ova edukacija će u mnogome doprinijeti boljoj komunikaciji I saradnji sa roditeljima kao partnerima sa postizanjem zajedničkog cilja a to je zadovoljstvo I srećno dijete koje samo kao takvo može biti funkcionalno.