Poštovani posjetioci,

Izvještaje i planove Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" možete pogledati u dolje navedenoj listi:

 

 

Plan integriteta mart 2016.godine...pdf

Program rada za 2012 godin...pdf


Finansijski plan dnevnog centra “Tisa” za 2012. godinu...pdf


Izvještaj o radu za 2012...pdf


Finansijski izvještaj za 2012...pdf


Program rada za 2013 godinu...pdf


Finansijski plan dnevnog centra “Tisa” za 2013. godinu...pdf


Finansijski izvještaj za 2013...pdf


Izvještaj o radu za 2013...pdf


Program rada za 2014 godinu...pdf


Finansijski izvještaj za 2014...pdf


Izvještaj o radu za 2014...pdf


Program rada za 2015...pdf


Izvještaj o radu za 2015...pdf


Finansijski izvještaj za 2015...pdf


Program rada za 2016...pdf


Izvještaj o radu za 2016. godinu...pdf


Finansijski izvještaj za 2016. godinu...pdf


Plan i program rada za 2017. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Finansisjki izvještaj za 2018. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Izvještaj o radu za 2018. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Program pružanja usluga JU Centar Tisa ...pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Finansijski izvještaj za 2019. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu za 2019. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan i program rada za 2019. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Finansijski izvještaj za 2020. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu za 2020. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan i program rada za 2020. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan integriteta za 2020. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan i program rada za 2021. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Finansijski izvještaj za 2021. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Izvještaj o radu za 2021. godinu...pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan i program rada za 2022. godinu...pdf