Dječja  nedelja je nacionalna manifestacija i predstavlja uspješan model povezivanja svih važnih aktera u zaštiti dječjih prava.

Svake godine realizuje se u cilju poboljšanja položaja djeteta u Crnoj Gori. Dječja nedelja podstiče dalji razvoj uslova za bolji položaj djeteta i podsjeća sve relevantne društvene aktere na neophodnost pružanja obrazovne,  socijalne, zdravstvene, kulturne i finansijske podrške svakom djetetu u našem društvu. 

U  našem Centru dječja  nedelja je obilježena na način što su djeca sa svojim vaspitačima realizovala niz radionica na različite teme. Najviše je bilo riječi o dječjim pravima, gdje su djeca razmjenjivala i iznosila mišljenja o dječjim pravima, potom poruke ispisivali na hameru. Takodje su pravili pinjatu, pravili edukativni materijal koji će im koristiti u daljem radu, radili likovnu radionicu.