Veći broj aktivista mladih iz organizacije Svjeta mladih DPS-a učestvovao je u ekološkoj akciji čišćenja i uređenja Dnevnog centra. Mladi DPS-a donirali su i zasadili veći broj čempresa i ukrasnog cvijeća.

Cilj ove akcije bio je da se pokaže iskren odnos prama našoj ustanovi i našem gradu, ali prije svega prijateljstvo prema djeci i mladima koji borave u Dnevnom centru. Aktivisti su se takođe družili za korisnicima i na taj načina dali mali doprinos njihovom integrisanju u društvenu zajednicu.