linija.png

Dokaz i potvrdu da u životu nisu najbitnije brojne prestižne nagrade,već osmijeh i sreća na licima djece dala nam je aktuelna mis Crne Gore Natalija Glušević.Ona je danas posjetila Centar ,,Tisa“ kako svojim prisustvom,lijepom riječju,tako i brojnim poklonima je uljepšala dan našoj djeci.

     

       Unija srednjoškolaca Crne Gore u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, a uz podršku SHL (SCHULER HELFEN LEBEN) fondacije iz Berlina je sa našim Centrom 4. maja 2018.godine organizovala projektnu aktivnost – volonterski rad srednjoškolaca.

Danas se obilježava Svjetski dan autizma.Autizam je neurorazvojni  poremećaj koji značajno utiče na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije,karakterističan je i po stereotipnom i repetivnom ponašanju. Ono čemu se najviše teži jeste rana intervencija i prilagođavanje školskih sistema edukativnim potrebama djece sa autizmom,kako se ne bi kršila njihova osnovna ljudska prava na razvoj ,obrazovanje i učešće u društvenom životu.

 

Delegacija Opštine Bijelo Polje na čelu sa predsjednikom Petrom Smolovićem i sekretarkom Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saidom Čikić danas je posjetila naš Centar  koji je nedavno rekonstruisan. Srdačno smo sa našim korisnicima dočekali delegaciju,a direktor Ensad Omerovic je predstavio delegaciji postignute rezultate našeg Centra.

      Down sindrom je oblik hromozomopatije koji se javlja kao posljedica trizomije hromozoma 21.Karakteristika ovog sindroma su specifičan izgled lica I umna zaostalost.

Broj pregleda članaka
687824
Go to top