Tokom dvodnevne studijske posjete Makedoniji stručni tim naše ustanove obišao je Centar za pomoš na lica so mentalen hendikep i male grupne domove u Skoplju kao i Dneven centar za lica so invalidnost „Detelina“ Čaška.

Tokom posjete razmijenjena su međusobna iskustva i dogovorena je saradnja na projektima koji bi poboljšali rad naših centara.