U okviru radne posjete Bijelom Polju Ministar rada i socijalnog staranja mr Predrag Bošković i Predsjednik Opštine Bojelo Polje g-din Aleksandar Žuric sa svojim saradnicima posjetili su Dnevni centar. Nakon što su obišli korisnike i ustanovu, direktorica Saida Čikić upoznala ih je sa organizacijom i radom centra. Ministar Bošković istakao je da planira u budućnosti, u saradnji sa Lokalnom samoupravom da preduzme aktivnosti za poboljšanje uslova postojećih a i izgradnju novih socijalnih servisa.