Korisnici Dnevnog centra u pratnji stručnog osoblja i roditelja su posjetili Hipoterapijski centar „Mount joy“ na Kosanicu kod Pljevalja.. Domaćin je bio NVO „Koraci“ a naši korisnici zajedno sa roditeljima su uživali na uređenom kompleksu ovog udruženja, namijenjenog hipoterapiji i terapiskom jahanju.