Dječija nedelja se tradicionalno održava u prvoj sedmici oktobra,u cilju skretanja pažnje javnosti na djecu I mlade,na potrebe I prava djece I mladih u porodici,društvu I lokalnoj zajednici na njihova prava da odrastaju u što boljim uslovima na jednake šanse za razvoj I ostvarenje svih svojih potencijala.

Današnja radionica pod nazivom ,,dječija prava I odgovornosti” protekla je u ljudskoj atmosferi ukazujući na odgovornost koju porodica,škola,država I njene institucije imaju u zaštiti I ostvarivanju prava djece,podsticanje interesktorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava I optimalni razvoj svakog djeteta.