Između 24 i 29 aprila u Crnoj Gori boravila je delegacija američkih državljana/državljanki: dva člana osoblja ,,Fond Sjedinjenih Američkih Država za UNICEF.Tako je jedna grupa članova 27.aprila boravila u Bijelom Polju i tom prilikom posjetila i nas.


Obišli su prostorije Dnevnog centra, kao i male grupne zajednice, upoznali se sa djecom i posmatrali naš rad. Ono čime se naročito ponosimo jeste činjenica da su svi komentari od strane posjetilaca bili pozitivni, kako za sam prostor naših servisa, tako i za naš odnos i rad sa djecom.

Kancelarija Fonda Sjedninjenih Američkih Država za UNICEF često organizuje ovakav vid posjeta za svoje donatore kako bi im približila program i rad UNICEF-a u različitim zemljama, kao i potrebe stanovništva tih zemalja.