JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” posjetila je pjesnikinja Biljana Obradović. Ona je svoju poetsku zbirku “Probudite mi snove” posvetila djeci sa smetnjama u razvoju. “Probudite mi snove” je knjiga o njima. O njihovim životima. O njihovim radostima. Nadanjima i iščekivanjima, o njihovim snovima.

Tokom boravka, nama drage pjesnikinje, naši korisnici su uz pomoć volontera naslikali po jedan rad koji će se naći u ovoj knjizi. Poezija Biljane Obradović ohrabruje, izvodi na put svjetlosti i životnih radosti.