Konferencija za štampu održana 18.05.2015. godine u Bijelom Polju koja je organizovana povodom početka projekta „Socijalna inkluzija kroz radnookupacionu terapiju”, finasiranog u okviru Programa prekogranične saradnje BIH-MNE, na kojoj je saopšteno:

Projekat „Socijalna inkluzija kroz radnookupacionu terapiju” je finansiran od strane EU Delegacije kroz Program prekogranične saradnje BiH-MNE, a sprovode ga Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" - Bijelo Polje i Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić sa strane Crne Gore, a Centar za odgoj, obrazovanje i rehbilitaciju "Vladimir Nazor" Sarajevo sa strane Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog projekta je doprinos poboljšanju kvaliteta života djece i omladine sa invaliditetom i njihovih porodica koristeći sportske i radnookupacione terapije i metode rada kroz razmenu iskustava u tim oblastima u pograničnom regionu .

Projekat je počeo sa realizacijom 19.03.2015. a završiće se 19.06.2016. godine. Ukupna vrijednost projekta je 169,549.46,a sa crnogorske strane je 85,291.77, od čega je učešče EU Delegacije 71,645.09 ili 84%.

Ciljne grupe projekta su djeca i mladi sa invaliditetom, njihove porodice, stručnjaci iz institucija koje su direktno uključene u rad sa ovom populacijom.

U sklopu projekta će se organizovati obuka stručnih lica za sprovođenje radnookupacione terapije, nabavka i instalacije opreme za stolarske, gipsarke i svećarsku radionicu. Organizacijom odbojkaškog kampa sa sertifikovanim UNIFIED trenerima djeca i mladi sa smetnjama u razvoju će se biti u prilici da se upoznaju sa svojim mogućnostima u sportovima Specijalne olimpijade.