U hotelu Holivud u Sarajevu 04.05.2015. godine održana je svečanost povodom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju u sklopu projekta „Socijalna inkluzija kroz radnookupacionu terapiju“

Memorandum su potpisali direktorka Dnevnog centra „Tisa“ Saida Čikić i direktor Centra „Vladimir Nazor“ Zulfo Ahmetović.

Koaplikanti na ovom projektu su: JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić i NVO „Kutak“ iz Sarajeva.