Stručne radnice iz Dnevnog centra ,,TISA'' Anđela Vojinović i Amra Gredić pohađale su dvodnevni seminar o Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom po modelu ljudskih prava koji je organizovala NVO ,,Oaza'' u hotelu Franca. Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta ,,Osnažimo se i uključimo u pravo vrijeme'' koji realizuju više nevladinih organizacija.