Situdenti Medicinskog fakulteta iznenadili su naše korisnke i popravili njihovo raspoloženje pripremivši za njih poklone kojima su se mališani oduševili. Zahvalni smo studentima Medicinskog fakulteta na humanom gestu i empatičnom pristupu.