Dugogodišnji fizioterapeut iz našeg Centra Bojana Veljović, pohadja edukaciju za ,,Bobat terapiju'' koja se održava  u Institutu "Dr Simo Milošević" u Igalu.Edukacija se održava tokom februara mjeseca - prvi dio i u aprilu mjesecu će se održati drugi završni dio edukacije. Bobath, fizikalna terapija se temelji na ponovnom učenju normalnih pokreta i držanja tijela.

    Bobath metoda usmjerena je prema osobama koje imaju teškoće u funkciji, držanju ili kretanju zbog oštećenja u centralnom nervnom sistemu ( moždani udar, povrede glave i mozga, Multipla skleroza, Parkinsonova bolest...). Bobath koncept zahtijeva specifičan pristup u prepoznavanju i rješavanju problema na više nivoa: pokretačkoj, osjetilnoj i psihološkoj. Bobath je pouzdan, svjetski priznat i primijenjen terapeutski  koncept 24-satne rehabilitacije osoba s motoričkim oštećenjima na osnovi pretežno neuroloških funkcionalnih smetnji. Može se primijeniti u radu sa djecom, mladima i odraslim osobama s urodjenim ili stečenim neurološkim smetnjama. Bobath metoda temelji se na neurofiziološkim i neurorazvojnim osnovama a orjentisan je prema mogućnostima i sposobnostima pacijenta.