Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom je medjunarodno obilježavanje koje UN  promoviše od 1992. godine.  Obilježava se širom planete sa različitim stepenom uspjeha, a sa zajedničkim ciljem da promoviše prava i dobrobit osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i razvoja kao i da poveća svijest o položaju osoba sa invaliditetom u svim aspektima socijalnog, ekonomskog, kulturnog života.

    Ovaj dan se obilježava u našem Centru sa ciljem da se postigne puno i jednako uvažavanje ljudskih prava i učestvovanje OSI u društvu. Barijere sa kojima se svakodnevno suočavaju OSI kako fizičke tako i socijalne kao što su predrasude u stavovima OSI, nepristupačnost odredjenim objektima su rezultat nedovoljno znanja i svijesti o pitanjima invalidnosti, što se može prevazići jednostavnim aktivnostima. Osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno da učestvuju u društvu ako se uklone socijalne i fizičke prepreke.
   Ovo su mišljenja i naših drugara iz Tise koji su imali poruke za širu društvenu zajednicu, koje su smišljali i zapisivali na veliki pano. Simboličan naziv radionice " RADI SA MNOM, NE NA MENI " kako smo nazvali današnju aktivnost koju smo organizovali opisuje osjećanja OSI. Samim tim šalje se poruka pojedincu, gdje svako od nas može krenuti da prepoznaje i slavi sposobnosti kod svake osobe, kako bi malim koracima otklanjali socijalne prepreke prema OSI koje nesumnjivo postoje u svakom društvu.