Generalna skupština UN - a je 20. novembra 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta,  čiji je potpisnik i Crna Gora. 

Konvencija, navodi niz dječjih prava, uključujući i pravo na život, na zdravlje, na obrazovanje i igru, kao i pravo na porodični život, na zaštitu od nasilja i diskriminacije, podstiče promovisanje uvažavanja stavova djeteta. 

U našem centru u susret 20.novembru - Svjetskom danu djeteta organizovali smo radionicu u kojoj su djeca rado učestvovala. Djeca su razmjenjivala i iznosila mišljenja o pravima i obavezama djeteta, svoje poruke su ispisivali na listićima koje su prethodno rezali a potom svi lijepili na veliki hamer.