U okviru projekta "Zajedničkom akcijom do boljih usluga" održan je trodnevni seminar od 24.05. do 26.05. 2022. godine u Hotelu " Franca". 

Seminaru su prisustvovali stručni radnici iz  Dnevnog Centra " Tisa " i stručni radnici iz Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba "Tahir Taša Delić" iz Novog Pazara. 

Tema seminara je bila "Psihosocijalna podrška u zajednici" a predavač je bila Jelena Šofranac, psihološkinja i sistemski porodični terapeut.

Cilj edukacije je bio da se prošire znanja kod stručnih radnika iz ove oblasti, kako bi što kvalitetnije pružili psihosocijalnu podršku  ciljnoj grupi (roditeljima), kojoj se pruža.

Kao rezultat ove obuke, pružaće se nova usluga u našem centru, "Psihosocijalna podrška za roditelje", koja će se pružati jednom nedeljno.