Dana 16.11.2021. godine u okviru projekta "Zajedničkom akcijom do boljih usluga", održan je prvi sastanak prekogranične mreže za socijalnu zaštitu u Novom Pazaru.

    

    

Tom prilikom je predstavljen predmetni projekat. Direktor JU Centar "Tisa" koja je vodeći partner navedenog projekta, Ensad Omerović je istakao da je ideja samog projekta stvoriti što bolje uslove za naše korisnike i unaprijediti rad centra. Takođe je pojašnjeno da je jedna od planiranih aktivnosti upravo i uspostavljanje prekogranične mreže za socijalnu zaštitu Bijelo Polje - Novi Pazar.

Samim tim, predviđeno je da predstavnici NVO koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom budu učesnici ove mreže kako bi se mogla razmjenjivati iskustva što je od ključnog značaja za realizaciju samog projekta.

Pored toga u Bijelom Polju realizovaće se aktivnost uvođenja novog servisa za 27+ osobe, uvođenje neurofeedback i biofeedback tretmana, organizovaće se dva kampa, jedan u Crnoj Gori, drugi u Srbiji.

Što se tiče aktivnosti planiranih za Udruženje mentalno nedovoljno razvijenih osoba Tahir Taša Delić iz Novog Pazara koje je inače partner na ovom projektu, predviđena je nabavka kombi vozila, uvođenje neurofeedback i biofeedback tretmana, uvođenje dvije nove radnookupacione radionice a to su dekupaž i izrada svijeća...