U sklopu aktivnosti projekta "Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života", održana je edukacija za primjenu asistivne tehnologije u radu sa korisnicima. Edukaciji su prisustvovali stručni radnici iz JU Dnevni centar "Tisa" i JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom NIkšić, koji su i partneri na ovom projektu.

   

    Asistivna  tehnologija obuhvata instrumente, aparate, sredstva i uredjaje koje ososbe sa smetnjama i teškoćama u razvoju koriste da bi obavili zadatke koje inače ne bi mogli da obave. Uz to, asistivna tehnologija obuhvata i alatke pomoću kojih te zadatke mogu da obave lakše, brže i bolje. Postoje komunikaciona pomagala, kompjuterska pomagala, pomagala za svakodnevni život, edukativna pomagala, za kontrolu okoline, za transport, za čitanje i sl. Korisna je svakom korisniku koji bez pomoći ne može da obavlja životne funkcije i nalazi svoju primenu u različitim oblastima života: poboljšavanju komunikacije, u učenju, pomaže da bolje vide ili čuju, pomaže u čvrstom i sigurnom držanju predmeta, u radu na kompjuteru...

   JU Dnevni centar "Tisa" je obezbedila za svoje korisnike asistivnu tehnologiju prema njihovim potrebama. Adekvatno odabrana i korišćena asistivna tehnologija može snažno da utiče na osobe sa smetnjama u razvoju, doprinoseći njihovom učenju, samostalnosti, samopouzdanju i kvalitetu života.