U okviru projekta "Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života", koji se realizuje u saradnji sa JU Dnevnim centrom za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, održan je okrugli sto na temu "Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju".

    

    O zakonodavnim okvirima i medjunarodnim standardima koji se odnose na djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, govorio je Goran Kuševija.  Saida Čikić upoznala je učesnike o međuinstitucionalnoj saradnji, kao i o uvođenju novih modela usluga u lokalnim zajednicama.

    Direktor JU Dnevnog centra "Tisa" Ensad Omerović naglasio je da je nabavljena oprema za asistivnu tehnologiju i da će zaposleni krajem juna proći obuku za korišćenje iste, koja će umnogome unaprediti rad sa korisnicima i značajno uticati na njihov dalji napredak.

    Među učesnicima koji su izneli svoja iskustva bili su i predstavnici nevladinog sektora, institucija na lokalnom nivou kao i predstavnici drugih crnogorskih dnevnih centara.

    Uz razmenu mišljenja i iskustva došlo se do zaključka da se treba stalno ulagati u nove metode i nove tehnologije koje će poboljšati rad sa osobama sa smetnjama u razvoju.