PRVI JUN SLAVIMO SVI, DANAS JE DAN DJETETA!!!

       Međunarodni dan djeteta se proslavlja kako bi se internacionalno ukazalo na dječija prava. Datum je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine. Na današnji dan se održavaju manifestacije širom svijeta sa ciljem da se organizuju druženja djece koja pripadaju različitim nacionalnim manjinama, djeca sa posebnim potrebama i djeca iz Domova za nezbrinutu djecu.

       Pored toga, ovaj dan ima za cilj da skrene pažnju javnosti na obaveze društva prema djeci kao i na aktuelne probleme sa kojima se djeca suočavaju. Dječija prava su utvrđena Konvencijom o pravima djeteta usvojenom od strane Ujedinjenih nacija 1989. godine. Osnovni principi Konvencije su:

  • Pravo na Život, opstanak i razvoj
  • Najbolji interes djeteta
  • Pravo na participaciju
  • Pravo na nediskriminaciju.

     

      Djeca neustrašivo otkrivaju svijet. Životu prilaze otvorenih ruku i sa znatiželjnim pogledima sa željom da sve nauče, isprobaju i upiju. Sa našim korisnicima smo razgovarali o pravima i obavezama djece i učestvovali u izradi panoa. Inspiraciju za pano našli smo u stihovima pjesme Ljubivoja Ršumovića: 

           "CVEĆE JE UKRAS BAŠTE, LEPTIR JE UKRAS CVETA, A DECA PUNA MASTE, DECA SU UKRAS SVETA".

     Otisci njihovih ručica su naš podsetnik ovaj svijet činimo boljim i danas i sutra!