Pojavom pandemije virusa COVID-19 uvedene su brojne mjere koje značajno mijenjaju naš način svakodnevnog funkcionisanja, pa je samim tim došlo i do prekida rada našeg Dnevnog centra.Situaciju koja nas je zadesila, do sada nismo imali i svi mi se prvi put susrećemo sa nečim ovakvim. Upravo iz tog razloga roditeljima su potrebne ideje i predlozi kako bi što bolje i na pravi način organizovali vrijeme svoje djece.

Vodjeni novonastalom situacijom stručni tim Dnevnog centra je odlučio da svakog ponedeljka roditeljima šalje individualne predloge aktivnosti za svako dijete u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima (dodatna pojašnjenja, slike i video klipovi) ali i kućnim uslovima kako bi sto kvalitetnije ispunili svoje vrijeme, i kako bi održali kontinuitet rada i sačuvali stečene rutine.Kako bismo usled nemogućnosti rada pojačali dostupnost i bili podrška roditeljima uspostavljena je svakodnevna saradnja sa roditeljima preko Viber grupe, kao i telefonskim putem.