Kroz svoje postojanje JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa" ostvario je saradnju sa brojnim donatorima koji su svojim doprinosima poboljšavali i olakšavali samo funkcionisanje centra. Tako je i u utorak, 26.11.2019.godine Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje uz pomoć donatora LDS Cherities-a potpisala vrijedan ugovor sa našim centrom u iznosu od 6 000, 00€.

Donacija se odnosi na nabavku mašine za učenje i vježbanje hodanja, kao i na nabavku didaktičkog materijala potrebnog za naše korisnike. Ugovor su potpisali direktor LDS Cherities-a za Crnu Goru R. Wayne Johnson i direktor našeg centra Ensad Omerović.Koordinator u Crvenom krstu, Mašan Živković je istakao da se nada da će nabavkom ove mašine biti olakšan rad zaposlenima u Tisi i da će se naši štićenici zajedno sa nama radovati prvim koracima. G-din Živković je istakao i to da ovo neće biti jedina donacija za ovu ustanovu i da će se potruditi da u narednom periodu realizuju još niz zajedničkih projekata na dobrobit svih, a posebno djece koja borave u našoj ustanovi.Očekujemo da će donacija biti realizovana u narednih 14 dana po obavljanju svih potrebnih procedura.