Svjetski dan djeteta ili Međunarodni dan djeteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra. Ustanovljen je od strane Generalne skupstine UN 1954.godine.Obilježavanjem ovog dana se žele podstaći organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na preduzimanje konkretnih koraka u zaštiti u unapređivanju dječijih prava jer su ona temelj izgradnje naprednog društva.

Cilj je da se podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.Ovaj dan se obilježio i u nasem gradu.Pedagozi osnovnih skola organizovali su priredbu u Centru za kulturu gdje smo i mi dali svoj doprinos učestvujući sa tačkom "Duga", a kojom smo htjeli istaći da bez obzira na različitosti potrebni smo jedni drugima i samo zajedno možemo izgraditi bolji i ljepši svijet.